GKI tehergépkocsi vezetői online alaptanfolyam különbözeti (e-learning)

Ismertető

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 20. és 21. §. és a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 33. § előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

A tehergépkocsi vezetői különbözeti továbbképzést online, a munkavégzés mellett is el lehet végezni. Az e-learninges képzésen, akár a hagyományos tanfolyamon, annak kell részt vennie, aki a korábban megszerzett GKI autóbuszvezetői képesítése mellé közúton C1, C1+E, C, C+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert –járművet vezet. Azok, akik C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyüket 2009. szeptember 9-ét követően szerezték meg és még nem részesült képzésben, szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

A tehergépkocsi vezetői különbözeti továbbképzésen távoktatás formájában is ugyanazt tanulják a hallgatók, illetőleg a GKI vizsgakérdések is azonosak. Az e-learninges képzés előnye, hogy szabad időbeosztás mellett, bármikor és bárhol tanulhat a hallgató. Mivel nem szükséges hozzá tanterem és oktató személyes jelenléte, így ez a képzési forma olcsóbb, mint a hagyományos tantermi tanfolyamok. A GKI vizsgakérdések sikeres megválaszolásához minden segítséget megkap a hallgató, ha valakinek nem lenne elegendő a képzésben szereplő óraszám, úgy igény esetén plusz órák megvásárlására is van lehetőség.

Mivel az Európa Unió egyik kiemelt célkitűzése a közúti közlekedés biztonságosabbá tétele, így a képzés során erre külön hangsúlyt fektetünk, amely majd a GKI vizsgakérdésekben is nagy hangsúlyt kap. A gépkocsivezető a nemzetközi árufuvarozói vizsgával az egységes európai fuvarozó alapelveket is megismeri.

Az e-learning képzésre folyamatosan lehet online is jelentkezni, de ez csak képzés elvégzésének szándékát jelenti, nem helyettesíti a hatósági jelentkezési lap kitöltését és aláírását. Az onlne jelentkezés után kollégáink az elérhetőségén keresni fogják.

Jelentkezés feltételei

Jelen GKI továbbképzésünkre az a személy jelentkezhet, aki EGT-állam állampolgára és bejelentett lakcíme van Magyarországon. Ha nem EGT-állam állampolgára, akkor is jelentkezhet a GKI továbbképzésre, amennyiben munkavállalási jogosultsága van Magyarországon vagy itt bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Szükséges okmányok

Személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya, vezetői engedély,1 db szabvány igazolványkép, az egy éven belül megszerzett autóbuszvezetői GKI igazolvány.

Tanfolyam menete

A tanuló a jelentkezés és sikeres beiratkozás után hozzáférést kap a tananyag online felületéhez, melyet bármikor és bárhol használni tud a saját számítógépe, táblagépe, vagy akár mobiltelefonja segítségével, ahol internet hozzáférés van, így tetszőleges haladási sebességgel tudja a tananyagot elsajátítani.

Az egyes tanfolyamtípusokhoz különböző hosszúságú időkeret áll a tanuló rendelkezésére, hogy a tananyagot feldolgozza. Különbözeti alaptanfolyam és továbbképzés esetén ez az idő 50 óra/50 nap.

Amennyiben a megadott idő valamilyen ok miatt nem bizonyult elegendőnek, akkor pótórákat lehet vásárolni, melynek díja 5.000 forint (10óra/15nap).

A képzés, mivel e-learning alapú online tananyag, így tantermi oktatás nem tartozik hozzá. Az iskola előre meghirdetett időpontokban, korlátozott időtartamban, személyes konzultációs lehetőséget biztosít tanárokkal, amennyiben erre igény merülne fel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tantermi képzést kiváltó digitális tananyag nem tartalmazza a szimulátoros oktatást és a gyakorlati járművezetést. Ezeket a képzéseket a vizsga előtt egyeztetett időpontokban teljesíteni kell. Ezen képzések időpontját és tartamát a vizsgára való jelentkezéskor egyezteti az iskola a vizsgázóval.

A tananyag sikeres elvégzéséről a rendszer igazolást küld a hallgatónak, az iskolának és a hatóságnak. Ezt követően van lehetőség vizsgára jelentkezni a hallgatónak.

Vizsga

Az e-learninges tanfolyam teljesítését igazoló értesítő email megérkezése után, a Hatóság által jóváhagyott napon.

Egy tesztvizsga (SZEV), melyen a kiegészítő tehergépkocsis vizsgakérdések szerepelnek, valamint egy esettanulmány megírása képezi az írásbeli vizsgarészt.

A gyakorlati vizsgát tehergépkocsi vezetés a szimulátoron végzett vészhelyzet-elhárítása képezi.

A szóbeli vizsgán GKI vizsgakérdésekre kell helyesen válaszolni.

Pótvizsga díjak

Pótvizsgára jelentkezés díja: 5.000.- Ft/alkalom, melyet a pótvizsga alkalmával egyszer kell megfizetni. Ezen felül a sikertelen vizsgaelemek után 

  • SZEV-es vizsga díja:   4.600.- Ft/db
  • Esettanulmány vizsga díja:   8.000.- Ft/alkalom
  • szimulátor vizsga díja:  4.700.- Ft + 5.300.- Ft szimulátor használat díja
  • forgalmi vezetés díja:  9.200.- Ft + 10.800.- Ft a jármű használatának díja
  • Járművezetéshez kapcsolódó ism. vizsga díja  5.000.- Ft

Tantárgyi felmentések

A tantárgyi vizsgák alól felmentés nem adható.

További ajánlott tanfolyamok

A sikeres vizsgát követően, ADR veszélyes áru szállításra jogosító tanfolyamokat elvégezését javasoljuk.

  • GKI tehergépkocsi vezetői online alaptanfolyam különbözeti (e-learning) 110 000 Ft Jelentkezés