GKI tehergépkocsi vezetői online alaptanfolyam különbözeti (e-learning)

Ismertető

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 20. és 21. §. és a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 33. § előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

A tehergépkocsi vezetői különbözeti továbbképzést online, a munkavégzés mellett is el lehet végezni. Az e-learninges képzésen, akár a hagyományos tanfolyamon, annak kell részt vennie, aki a korábban megszerzett GKI autóbuszvezetői képesítése mellé közúton C1, C1+E, C, C+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert –járművet vezet. Azok, akik C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyüket 2009. szeptember 9-ét követően szerezték meg és még nem részesült képzésben, szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezettek.

A tehergépkocsi vezetői különbözeti továbbképzésen távoktatás formájában is ugyanazt tanulják a hallgatók, illetőleg a GKI vizsgakérdések is azonosak. Az e-learninges képzés előnye, hogy szabad időbeosztás mellett, bármikor és bárhol tanulhat a hallgató. Mivel nem szükséges hozzá tanterem és oktató személyes jelenléte, így ez a képzési forma olcsóbb, mint a hagyományos tantermi tanfolyamok. A GKI vizsgakérdések sikeres megválaszolásához minden segítséget megkap a hallgató, ha valakinek nem lenne elegendő a képzésben szereplő óraszám, úgy igény esetén plusz órák megvásárlására is van lehetőség.

Mivel az Európa Unió egyik kiemelt célkitűzése a közúti közlekedés biztonságosabbá tétele, így a képzés során erre külön hangsúlyt fektetünk, amely majd a GKI vizsgakérdésekben is nagy hangsúlyt kap. A gépkocsivezető a nemzetközi árufuvarozói vizsgával az egységes európai fuvarozó alapelveket is megismeri.

Az e-learning képzésre folyamatosan lehet online is jelentkezni, de ez csak képzés elvégzésének szándékát jelenti, nem helyettesíti a hatósági jelentkezési lap kitöltését és aláírását. Az onlne jelentkezés után kollégáink az elérhetőségén keresni fogják.

A vizsgaidőpontokat egyeztetjük a hallgatókkal, a honlapon feltüntetett vizsgaidőpontok tájékoztató jellegűek!

Jelentkezés feltételei

Jelen GKI továbbképzésünkre az a személy jelentkezhet, aki EGT-állam állampolgára és bejelentett lakcíme van Magyarországon. Ha nem EGT-állam állampolgára, akkor is jelentkezhet a GKI továbbképzésre, amennyiben munkavállalási jogosultsága van Magyarországon vagy itt bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Szükséges okmányok

Személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya, vezetői engedély, 1 db szabvány igazolványkép, az egy éven belül megszerzett autóbuszvezetői GKI igazolvány.

Tanfolyam menete

A tanuló a jelentkezés és sikeres beiratkozás után hozzáférést kap a tananyag online felületéhez, melyet bármikor és bárhol használni tud a saját számítógépe, táblagépe, vagy akár mobiltelefonja segítségével, ahol internet hozzáférés van, így tetszőleges haladási sebességgel tudja a tananyagot elsajátítani.

Az egyes tanfolyamtípusokhoz különböző hosszúságú időkeret áll a tanuló rendelkezésére, hogy a tananyagot feldolgozza. Különbözeti alaptanfolyam és továbbképzés esetén ez az idő 50 óra/50 nap.

Amennyiben a megadott idő valamilyen ok miatt nem bizonyult elegendőnek, akkor pótórákat lehet vásárolni, melynek díja 5.000 forint (10óra/15nap).

A képzés, mivel e-learning alapú online tananyag, így tantermi oktatás nem tartozik hozzá. Az iskola előre meghirdetett időpontokban, korlátozott időtartamban, személyes konzultációs lehetőséget biztosít tanárokkal, amennyiben erre igény merülne fel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tantermi képzést kiváltó digitális tananyag nem tartalmazza a szimulátoros oktatást és a gyakorlati járművezetést. Ezeket a képzéseket a vizsga előtt egyeztetett időpontokban teljesíteni kell. Ezen képzések időpontját és tartamát a vizsgára való jelentkezéskor egyezteti az iskola a vizsgázóval.

A tananyag sikeres elvégzéséről a rendszer igazolást küld a hallgatónak, az iskolának és a hatóságnak. Ezt követően van lehetőség vizsgára jelentkezni a hallgatónak.

Vizsga

Az e-learninges tanfolyam teljesítését igazoló értesítő email megérkezése után, a Hatóság által jóváhagyott napon.

Egy tesztvizsga (SZEV), melyen a kiegészítő tehergépkocsis vizsgakérdések szerepelnek, valamint egy esettanulmány megírása képezi az írásbeli vizsgarészt.

A gyakorlati vizsgát tehergépkocsi vezetés a szimulátoron végzett vészhelyzet-elhárítása képezi.

A szóbeli vizsgán GKI vizsgakérdésekre kell helyesen válaszolni.

Pótvizsga díjak

Pótvizsgára jelentkezés díja: 5.000.- Ft/alkalom, melyet a pótvizsga alkalmával egyszer kell megfizetni. Ezen felül a sikertelen vizsgaelemek után 

  • SZEV-es vizsga díja:   10.500.- Ft/db
  • Esettanulmány vizsga díja:   12.000.- Ft/alkalom
  • szimulátor vizsga díja:  4.700.- Ft + 6.000.- Ft szimulátor használat díja
  • forgalmi vezetés díja:  13.800.- Ft + 10.000.- Ft a jármű használatának díja
  • Járművezetéshez kapcsolódó ism. vizsga díja  9.000.- Ft

Tantárgyi felmentések

A tantárgyi vizsgák alól felmentés nem adható.

További ajánlott tanfolyamok

A sikeres vizsgát követően, ADR veszélyes áru szállításra jogosító tanfolyamokat elvégezését javasoljuk.

  • GKI tehergépkocsi vezetői online alaptanfolyam különbözeti (e-learning) 376 000 Ft Jelentkezés