Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Transzport Studium Kft. által kínált tanfolyamokkal, illetve az azokra való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat. A Transzport Studium Kft. és az ügyfél közötti szerződés az ügyfél által a Transzport Studium Kft. valamely tanfolyamára való szabályos jelentkezéssel jön létre. A Transzport Studium Kft. fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Transzport Studium Kft. tájékoztatja az ügyfelet. Transzport Studium Kft. biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden ügyfél számára weboldalán folyamatosan elérhető.

Az ÁSZF elfogadása

Az ügyfél a Transzport Studium Kft. tanfolyamaira való szabályos jelentkezéssel elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és egyúttal hozzájárulását adja személyes adatai az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott és a Hatósági előírásokban megfogalmazott módon történő felhasználásához.

A tanfolyamokra való jelentkezés

Az ügyfél online jelentkezése valamely tanfolyamra csupán szándéknyilatkozatnak minősül. A végleges jelentkezéshez személyesen meg kell jelennie a szükséges eredeti személyes okmányokkal (személyi igazolvány, jogosítvány, lakcímkártya, illetve a bizonyítványok kiállításához szükséges meghatározott darabszámú szabvány igazolványképek) a jogszabályok által meghatározott nappal a tanfolyam kezdete előtt, és személyesen aláírni a hatósági jelentkezési lapot.

A jelentkezés lemondása

Ha a Hallgató a tanfolyam kezdése előtt 10 nappal visszalép, akkor Képző jogosult 5.000.- Ft regisztrációs költséget felszámolni. Ha a visszalépés 10 napon belüli, akkor Képző a befizetett képzési díj 50 %-át téríti vissza.

A Transzport Studium Kft. kötelezettségei

A Transzport Studium Kft. az ügyfél számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott tanfolyamainak az oktatók legjobb tudása szerinti megtartását. Amennyiben a Transzport Studium Kft. az ügyfélnek szolgáltatása biztosítása során kárt okoz, amelyért az ügyfél nem felelős, a Transzport Studium Kft. köteles az eredeti állapot visszaállításához és a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel. Amennyiben a Transzport Studium Kft. valamely saját befolyásán kívül eső körülmény miatt az ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit nem tudja tartani, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az ügyfelet.

Felelősségkorlátozás

Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól. Vis maiornak minősülnek azon rendkívüli, a szerződéskötés után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő események, amelyeket a felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és nem tartoznak érte felelősséggel.

Vitás kérdések rendezése

Az ügyfél esetleges panaszaival a Transzport Studium Kft.-t az Elérhetőségek menüpontban található elérhetőségei egyikén keresheti fel. A Transzport Studium Kft.-nek és az ügyfélnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az esetleges nézeteltéréseket közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Ha a felek a jogvitát a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.