GKI autóbuszvezetői online alaptanfolyam (e-learning)

Ismertető

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 20. és 21. §. és a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 33. § előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

A GKI autóbuszvezető alapképzés e-learninges, azaz távoktatásban történő változatára hasonló szabályok vonatkoznak, mint a tantermi képzésre. Ha valaki közúton D1, D1+E, D, D+E kategóriájú vagy ezekkel egyenértékűnek elismert járművet vezet, akkor GKI kártyával kell rendelkezni, aminek megszerzéséhez szükséges GKI autóbuszvezető alapképzés elvégzése, ez mindenkire vonatkozik, aki a „D” kategóriát 2008. szeptember 9. után szerezte meg. Ha jelen tanfolyamra jelentkezik, akkor otthonról, kötetlen időbeosztás mellett végezheti el a GKI autóbuszvezető képzést.

Az e-learning képzésre folyamatosan lehet online is jelentkezni, de ez csak képzés elvégzésének szándékát jelenti, nem helyettesíti a hatósági jelentkezési lap kitöltését és aláírását. Az onlne jelentkezés után kollégáink az elérhetőségén keresni fogják.

A vizsgaidőpontokat egyeztetjük a hallgatókkal, a honlapon feltüntetett vizsgaidőpontok tájékoztató jellegűek!

Az e-learninges GKI autóbuszvezető tanfolyamunk során az otthonról tanulók elsajátíthatják a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetést, a különböző előírások helyes alkalmazását, valamint az egészségügyi, közúti biztonsággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. Azoknak a távoktatásban tanuló hallgatóknak, akik a GKI autóbuszvezető képzés során, szeretnék tökéletesíteni a járművezetői tudásukat is, igény esetén, előre megbeszélt időpontban, az iskolánkban tudunk szimulátort biztosítani a tanuláshoz.

Felhívjuk a figyelmet rá, hogy GKI autóbuszvezető továbbképzésen azoknak kell részt venniük, akik 2008. szeptember 9. előtt is rendelkeztek már D-kategóriás jogosítvánnyal, ők hivatalosan legkésőbb 2013. szeptember 9-ig végezhettek autóbuszvezetői tevékenységét. Amennyiben nem hosszabbították meg a GKI kártyájukat, de a jövőben is jogszerűen kívánnak autóbuszvezetőként a közúti forgalomban részt venni, úgy a GKI autóbuszvezető továbbképzést kell elvégezni, ugyanis a GKI kártya 5 évig érvényes. Ennek lejárta után, azt meg kell hosszabbítani, aminek feltétele a GKI autóbuszvezető továbbképzésen való részvétel tantermi vagy e-learninges formában.

Jelentkezés feltételei

Jelen tanfolyamra az a személy jelentkezhet, aki EGT-állam állampolgára és bejelentett lakcíme van Magyarországon. Ha nem EGT-állam állampolgára, akkor is jelentkezhet a képzésre, amennyiben munkavállalási jogosultsága van Magyarországon vagy itt bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Szükséges okmányok

Személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya,vezetői engedély, 1 db szabvány igazolványkép.

Tanfolyam menete

A tanuló a jelentkezés és sikeres beiratkozás után hozzáférést kap a tananyag online felületéhez, melyet bármikor és bárhol használni tud a saját számítógépe, táblagépe, vagy akár mobiltelefonja segítségével, ahol internet hozzáférés van, így tetszőleges haladási sebességgel tudja a tananyagot elsajátítani.

Az egyes tanfolyamtípusokhoz különböző hosszúságú időkeret áll a tanuló rendelkezésére, hogy a tananyagot feldolgozza. Alaptanfolyam és továbbképzés esetén ez az idő 60 óra/60 nap.

Amennyiben a megadott idő valamilyen ok miatt nem bizonyult elegendőnek, akkor pótórákat lehet vásárolni, melynek díja 5.000 forint (10óra/15nap).

A képzés, mivel e-learning alapú online tananyag, így tantermi oktatás nem tartozik hozzá. Az iskola előre meghirdetett időpontokban, korlátozott időtartamban, személyes konzultációs lehetőséget biztosít tanárokkal, amennyiben erre igény merülne fel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tantermi képzést kiváltó digitális tananyag nem tartalmazza a szimulátoros oktatást és a gyakorlati járművezetést. Ezeket a képzéseket a vizsga előtt egyeztetett időpontokban teljesíteni kell. Ezen képzések időpontját és tartamát a vizsgára való jelentkezéskor egyezteti az iskola a vizsgázóval.

A tananyag sikeres elvégzéséről a rendszer igazolást küld a hallgatónak, az iskolának és a hatóságnak. Ezt követően van lehetőség vizsgára jelentkezni a hallgatónak.

Vizsga

Az e-learninges tanfolyam teljesítését igazoló értesítő email megérkezése után, a Hatóság által jóváhagyott napon. 

Tantárgyak megnevezése

Írásbeli vizsga

Gyakorlati
vizsga

a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés

Teszt (SZEV)

 

Esettanulmány

Nincs

előírások alkalmazása

Teszt (SZEV)

egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika

Teszt (SZEV)

járművezetés a közúti forgalomban

Nincs

Van

a járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek

Van

járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására

Van

A sikeres vizsga esetén a vizsgázó hatósági bizonyítványt kap.

Pótvizsga díjak

Pótvizsgára jelentkezés díja: 5.000.- Ft/alkalom, melyet a pótvizsga alkalmával egyszer kell megfizetni. Ezen felül a sikertelen vizsgaelemek után 

  • SZEV-es vizsga díja:   4.600.- Ft/db
  • Esettanulmány vizsga díja:   8.000.- Ft
  • szimulátor vizsga díja:  4.700.- Ft + 5.300.- Ft szimulátor használat díja
  • forgalmi vezetés díja:  9.200.- Ft + 10.800.- Ft a jármű használatának díja
  • Járművezetéshez kapcsolódó ism. vizsga díja  5.000.- Ft

Tantárgyi felmentések

A tantárgyi vizsgák alól felmentés nem adható.