GKI tehergépkocsi vezetői alapképzés különbözeti

Indul: Érdeklődjön elérhetőségeinken!

Ismertető

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 20. és 21. §. és a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 33. § előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

Annak kell a tehergépkocsi vezetői különbözeti továbbképesítést elvégeznie, aki a korábban megszerzett GKI autóbuszvezetői képesítése mellé közúton C1, C1+E, C, C+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet, és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban résztvevő ország (EGT) állampolgára, valamint magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás foglalkoztatja.

Aki C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-ét követően szerezte meg és még nem részesült képzésben – a közúton történő járművezetéshez – a szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett.

A nemzetközi árufuvarozói vizsga előnyei

A nemzetközi árufuvarozói vizsga megszerzésével a gépkocsivezető megfelelő felkészültséget szerez a rá váló feladatok minél hatékonyabb és eredményesebb teljesítésére. Mivel az Európa Unió egyik kiemelt célkitűzése a közúti közlekedés biztonságosabbá tétele, így a gépkocsivezető a nemzetközi árufuvarozói vizsgával az egységes európai fuvarozó alapelveket is megismeri, ami előfeltétele a biztonságos munkavégzésnek.  

Jelentkezés feltételei

Az mehet nemzetközi árufuvarozói vizsgára, aki EGT-állam állampolgára és bejelentett lakcíme van Magyarországon. Ha nem EGT-állam állampolgára, akkor is jelentkezhet a képzésre, amennyiben munkavállalási jogosultsága van Magyarországon vagy itt bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Szükséges okmányok

Személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya, vezetői engedély, 1 db szabvány igazolványkép, az egy éven belül megszerzett autóbuszvezetői GKI igazolvány.

Tanfolyam menete

A GKI különbözeti alapképzés, előzetes időpont-egyeztetés szerint, az aktuális GKI alapképzéssel párhuzamosan kerül megszervezésre. A tanfolyamon a részvétel kötelező.

A 10 óra gyakorlati járművezetés a jelentkezővel egyeztetett időpontban történik.

Vizsga

Egy tesztvizsga (SZEV) és egy esettanulmány megírása képezi az írásbeli vizsgarészt, majd tehergépkocsi gyakorlati vezetése és a szimulátoron végzett vészhelyzet-elhárítása képezi a gyakorlati vizsgát, ezt követően egy kihúzott tételben szereplő témakörben kell a tanultakkal kapcsolatban a válaszolni.

A sikeres nemzetközi árufuvarozói vizsga esetén a vizsgázó hatósági bizonyítványt kap.

Pótvizsga díjak

Pótvizsgára jelentkezés díja: 5.000.- Ft/alkalom, melyet a pótvizsga alkalmával egyszer kell megfizetni. Ezen felül a sikertelen vizsgaelemek után 

  • SZEV-es vizsga díja:   4.600.- Ft/db
  • Esettanulmány vizsga díja:   8.000.- Ft
  • szimulátor vizsga díja:  4.700.- Ft + 5.300.- Ft szimulátor használat díja
  • forgalmi vezetés díja:  9.200.- Ft + 10.800.- Ft a jármű használatának díja
  • Járművezetéshez kapcsolódó ism. vizsga díja  5.000.- Ft

További ajánlott tanfolyamok

A nemzetközi árufuvarozói vizsga megszerzését követően ADR veszélyes áru szállításra jogosító tanfolyamokat végezhet.