GKI tehergépkocsi vezetői alapképzés különbözeti

Indul: Érdeklődjön elérhetőségeinken!

Ismertető

Felhívjuk figyelmét, hogy ebből a tanfolyamból elérhető az online, e-learning alapú képzésünk is: GKI tehergépkocsi vezetői online alaptanfolyam különbözeti (e-learning)

A tantermi képzést minimum 10 fő esetén tudjuk csak elindítani. Cégek esetén csoportos jelentkezés javasolt, amely esetén nagyobb létszámnál kedvezményt is tudunk biztosítani a listárból. További információért keressen elérhetőségeinken.

A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 20. és 21. §. és a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 33. § előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

Annak kell a tehergépkocsi vezetői különbözeti továbbképesítést elvégeznie, aki a korábban megszerzett GKI autóbuszvezetői képesítése mellé közúton C1, C1+E, C, C+E kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet, és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban résztvevő ország (EGT) állampolgára, valamint magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás foglalkoztatja.

Aki C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-ét követően szerezte meg és még nem részesült képzésben – a közúton történő járművezetéshez – a szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett.

A nemzetközi árufuvarozói vizsga előnyei

A nemzetközi árufuvarozói vizsga megszerzésével a gépkocsivezető megfelelő felkészültséget szerez a rá váló feladatok minél hatékonyabb és eredményesebb teljesítésére. Mivel az Európa Unió egyik kiemelt célkitűzése a közúti közlekedés biztonságosabbá tétele, így a gépkocsivezető a nemzetközi árufuvarozói vizsgával az egységes európai fuvarozó alapelveket is megismeri, ami előfeltétele a biztonságos munkavégzésnek.  

Jelentkezés feltételei

Az mehet nemzetközi árufuvarozói vizsgára, aki EGT-állam állampolgára és bejelentett lakcíme van Magyarországon. Ha nem EGT-állam állampolgára, akkor is jelentkezhet a képzésre, amennyiben munkavállalási jogosultsága van Magyarországon vagy itt bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Szükséges okmányok

Személyi igazolvány, lakcímbejelentő kártya, vezetői engedély, 1 db szabvány igazolványkép, az egy éven belül megszerzett autóbuszvezetői GKI igazolvány.

Tanfolyam menete

A GKI különbözeti alapképzés, előzetes időpont-egyeztetés szerint, az aktuális GKI alapképzéssel párhuzamosan kerül megszervezésre. A tanfolyamon a részvétel kötelező.

A 10 óra gyakorlati járművezetés a jelentkezővel egyeztetett időpontban történik.

Vizsga

Egy tesztvizsga (SZEV) és egy esettanulmány megírása képezi az írásbeli vizsgarészt, majd tehergépkocsi gyakorlati vezetése és a szimulátoron végzett vészhelyzet-elhárítása képezi a gyakorlati vizsgát, ezt követően egy kihúzott tételben szereplő témakörben kell a tanultakkal kapcsolatban a válaszolni.

A sikeres nemzetközi árufuvarozói vizsga esetén a vizsgázó hatósági bizonyítványt kap.

Pótvizsga díjak

Pótvizsgára jelentkezés díja: 5.000.- Ft/alkalom, melyet a pótvizsga alkalmával egyszer kell megfizetni. Ezen felül a sikertelen vizsgaelemek után 

  • SZEV-es vizsga díja:   10.500.- Ft/db
  • Esettanulmány vizsga díja:   12.000.- Ft
  • szimulátor vizsga díja:  10.000.- Ft + 6.000.- Ft szimulátor használat díja
  • forgalmi vezetés díja:  13.800.- Ft + 10.800.- Ft a jármű használatának díja
  • Járművezetéshez kapcsolódó ism. vizsga díja  9.000.- Ft

További ajánlott tanfolyamok

A nemzetközi árufuvarozói vizsga megszerzését követően ADR veszélyes áru szállításra jogosító tanfolyamokat végezhet.