ADR Nem-tartányos alapképzés

Indul: 2024. június 24.
Befejezés: 2024. június 25.

Ismertető

A tanfolyam elvégzése akkor szükséges, ha Ön veszélyes árut szállító, vagy fuvarozó járművet akar vezetni küldeménydarabos vagy ömlesztett szállítási módban, a tartányos jármű kivételével.

Az ADR Egyezmény B melléklet 8.2 fejezet előírásainak megfelelő szaktanfolyam. A tanfolyam kódja: NT2-9

Tanfolyam menete

A tanfolyam kettő (2) egymást követő napon 09:00 órától 19:00 óráig tart. A tanfolyami napokat úgy szervezzük, hogy a Hatóság által kiírt vizsganaphoz alkalmazkodjon.

A tanfolyamon a részvétel kötelező, hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható!

Jelentkezés feltételei

  • betöltött 20. életév
  • legalább B járműkategóriára, minimum 2 éve érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

Vizsga

Írásbeli/gyakorlati vizsga a Hatóság által jóváhagyott napon és helyszínen történik. Sikeres vizsga esetén a vizsgázó hatósági bizonyítványt kap.

A sikeres vizsga után Ön az összes áruosztályba tartozó veszélyes árut elszállíthatja, kivétel az 1 osztályú robbanó és a 7 osztályba sorolt sugárzó anyagot, valamint a tartányban szállítható árukat. Az 1 és 7 áruosztályt a nem-tartányos szakosító tanfolyamon ismerheti meg.

Tantárgyak megnevezése

Írásbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

Alapismeretek

Teszt (SZEV)

Nincs

Speciális ismeretek

Teszt (SZEV)

Nincs

Gyakorlat I.

Nincs

Van

Gyakorlat II.

Nincs

Van

Pótvizsga díjak

Pótvizsgára jelentkezés díja: 5.000.- Ft/alkalom, melyet a pótvizsga alkalmával egyszer kell megfizetni. Ezen felül a sikertelen vizsgaelemek után 

  • SZEV-es vizsga díja:   10.500.- Ft/db
  • Gyakorlati vizsga díja: 9.000.- Ft/db

A veszélyes áruk nem-tartányos szállítása csak ADR vizsga birtokában végezhető

Az ADR előírásai szerint a veszélyes áruk szállítása tartányos, illetve nem-tartányos – küldeménydarabos vagy ömlesztett – szállítási mód alkalmazásával történhet; egyes áruk mindkét, mások viszont csak egyféle módon szállíthatók. A veszélyes áruk tartányos vagy nem tartányos szállítását végző járművezetőnek munkája szabályos végzéséhez ADR vizsgát kell tennie. Az ADR előírásai alapján a tartányos áruszállításra a nem-tartányos módszerhez képest szigorúbb szabályok vonatkoznak. Az előírások szerint a fuvarozó vállalkozónak tartányos áruk szállítására jogosító ADR vizsgát kell tennie, illetve azt is meghatározza a szabályzat, miben szállítható az áru (rögzített vagy leszerelhető tartányban, mobiltartányban, tartány-cserefelépítményben, battériás járműben, többelemes gázkonténerben vagy tankkonténerben). Az ADR vizsgát szerezni kívánó gépjárművezető az ADR tanfolyamon megismerkedhet mindazon ismeretekkel, amelyek az árutovábbítás szabályos végzéséhez szükségesek.

Az ömlesztett szállítás

Az ADR vizsgához kötött nem-tartányos szállítás két típusa az ömlesztett és a küldeménydarabos szállítás. Ömlesztett szállítással fuvarozhatók például a a használt akkumulátorok, az azbesztet tartalmazó építési törmelék és a műtrágya. Az ömlesztett áru az ADR szerint csomagolás nélkül, konténerben, fedett, ponyvás vagy nyitott járművön fuvarozható; a jármű szennyezett rakterét a következő alkalom előtt meg kell tisztítani.

A küldeménydarabos szállítás

Az ADR vizsgához kötött nem-tartányos szállítás másik formája a küldeménydarabos áruszállítás. Ez esetben a rakományt szabványos csomagolásban, például tartályban, konténerben, kannába, ládában, hordóban vagy zsákban fuvarozzák. A küldeménydarabokat szállítás előtt veszélyességi bárcával kell ellátni, illetve szerepeltetni kell rajtuk az ADR szerinti megnevezést, az UN számot, a töltet mennyiségét és a tisztasági fokozatot.

Tantárgyi felmentések

Tantárgyi felmentések nem adhatók.