ADR Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

Indul: 2024. július 13.
Befejezés: 2024. július 28.

Ismertető

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó: a vállalkozás által alkalmazott vagy megbízott személy, aki a vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban irányítja, ellenőrzi, a meghatározott feladatot és munkakört ellátja, és az előírt szakképesítéssel rendelkezik.

A tanfolyamok formái

Alaptanfolyam

Az alaptanfolyam a tanácsadói képesítés megszerzésére készít fel. A választott közlekedési alágazatra, illetve egy vagy több veszélyességi osztályba tartozó áru (árucsoport) szállításával kapcsolatos tanácsadói tevékenység végzésére szervezhető az alábbiak szerint:

Közlekedési ágazat:

 • Közúti

Áruosztályok az ADR szerint:

 • 2 osztály (gázok)
 • 3 osztály (folyadékok)
 • 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály anyagai

Ismeretfelújító tanfolyam

Ismeretfelújító tanfolyam a még érvényes tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkezők részére a bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása céljából szervezhető.

A tanfolyam elvégzésének feltételei:

Alap szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki

 • felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább két évig veszélyes áru szállítással kapcsolatos feladatot látott el, vagy
 • középfokú végzettséggel rendelkezik és legalább öt évig veszélyes áru szállítással kapcsolatos feladatot látott el, vagy
 • az ADN-nel, ADR-rel vagy RID-del kapcsolatos hatósági feladatot lát el.

Tanfolyam menete

Órarend szerinti oktatási napokon 08:30 órai kezdéssel.

ADR A és B melléklet

Azon Hallgatóinknak, akik még nem rendelkeznek az úgynevezett "ADR A és B melléklet"-tel, javasolni szoktuk a tanfolyam elején, hogy vegyék meg, mivel nélkülözhetetlen segítség a tanuláshban, a vizsgához, valamint a későbbi munkavégzéshez is. Akinek szüksége van erre a mellékletre, iskolánkban megvásárolhatja, mivel azonban több hallgató már rendelkezik korábbról ezzel a könyvvel, ezért nem része a tanfolyami díjnak. A kiadvány ára 20.000 Forint.

Vizsga

A hatóság által megjelölt vizsganapon 09:00-kor. Sikeres vizsga esetén a vizsgázó hatósági bizonyítványt kap.

Tantárgyak megnevezése

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Általános ismeretek

Teszt

Esettanulmány

 

Van

 

Közlekedési alágazatokra vonatkozó szabályok    

Teszt

2 osztály
(gázok)

Teszt

3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 8 és 9 osztály anyagai

Teszt

Esettanulmány megvédésex

Pótvizsga díjak

Pótvizsgára jelentkezés díja: 5.000.- Ft/alkalom, melyet a pótvizsga alkalmával egyszer kell megfizetni. Ezen felül a sikertelen vizsgaelemek után 

 • Teszt vizsga díja:   8.000.- Ft/db
 • Esettanulmány vizsga díja: 12.000.- Ft/db
 • Szóbeli vizsga díja: 8.000.- Ft/db

Tantárgyi felmentések

Tantárgy ifelmentések nem adhatóak.

A lánc legfontosabb eleme: az ADR tanácsadó

A veszélyes áruk szállítása olyan tevékenység, amely minden körülmények között a legnagyobb odafigyelést és szakmai precizitást követeli meg. Éppen ezért olyan szakembereknek kell felelniük a biztonságért, akik minden szükséges ismeretnek a birtokában vannak, egyben teljes tudatában vannak annak, hogy mekkora felelősség nyugszik a vállukon. Ezek az emberek ADR biztonsági tanácsadó képesítéssel kell, hogy rendelkezzenek.

Az ADR tanácsadó tanfolyam elvégzésével olyan szakemberek születhetnek, akik különféle vállalkozások számára alkalmazottként vagy akár megbízott személyként dolgozhatnak, gondoskodva arról, hogy a veszélyes árukat mindig pontosan az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban szállítják. Az ADR tanácsadó a szállítás minden fázisát precízen figyelemmel követi és irányítja.

Változatos ismeretek, komoly képesítés

Azok számára, akik ADR biztonsági tanácsadó szakemberekké akarnak válni, kétféle tanfolyamtípus érhető el. Az alaptanfolyam során olyan ismeretekkel látjuk el a tanulókat, amelyek felkészítik őket az ADR tanácsadó munka során elvégzendő feladatok elvégzésére, megismerik az alkalmazandó előírásokat, a veszélyes áruk szállításának folyamatát, biztonsági követelményeit, így alkalmassá válnak az ADR tanácsadó képesítés megszerzésére.

Emellett elvégezhető ismeretfelújító ADR tanácsadó tanfolyam is, amelynek során a szakemberek felfrissíthetik tudásukat, hogy biztosak legyenek afelől, mindenkor a legpontosabban, a hatályos előírásoknak megfelelően végzik munkájukat.

Profi szakemberképzés

Az ADR biztonsági tanácsadó tanfolyam során szerteágazó ismeretekkel látjuk el a leendő ADR biztonsági tanácsadó szakembereket. Az általános ismereteken túl egyrészt megismerhetik a választott közlekedési alágazatokra vonatkozó szabályokat, előírásokat. Emellett a különböző osztályokba tartozó veszélyes anyagok tulajdonságairól, kezeléséről, szállításáról, a rájuk vonatkozó előírásokról is beható ismereteket szereznek.

Az ADR biztonsági tanácsadó minden téren részletes, naprakész és pontos ismeretekkel kell, hogy rendelkezzen, ezért a számonkérést is komolyan vesszük. Írásbeli és szóbeli vizsgára egyaránt sor kerül, a vizsgázóknak esettanulmányt kell megvédeniük, hogy így bizonyosodhassunk meg arról, valóban képesek a gyakorlatban is az ADR tanácsadó szakma során adódó feladatok megoldására.

Az ADR tanácsadó tanfolyam elvégzését követően a szakember további GKI árufuvarozó gépkocsivezető és ADR tanfolyamokon vehet részt, így nem csak ellenőrizheti a veszélyes áruk szállítását, de a gépkocsi vezetőjeként akár saját maga végezheti el azt, így biztos lehet afelől, hogy minden pontosan az előírásoknak és a biztonsági megfontolásoknak megfelelően történik.

 • ADR Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó 235 000 Ft Jelentkezés