ADR Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ismeretfelújító

Indul: Érdeklődjön elérhetőségeinken!

Ismertető

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó: a vállalkozás által alkalmazott vagy megbízott személy, aki a vállalkozás a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tevékenységét az előírásoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabban irányítja, ellenőrzi, a meghatározott feladatot és munkakört ellátja, és az előírt szakképesítéssel rendelkezik.

A tanfolyami végzettség érvényessége 5 éves időtartamú.

A tanácsadói bizonyítvány hatályának meghosszabbításához a jelöltnek ismeretfelújító szaktanfolyamon kell részt vennie és írásbeli tesztvizsgát kell tennie. Vizsgára az bocsátható, aki az ismeretfelújító szaktanfolyamot elvégezte, és bizonyítványa hatályának időtartamából kevesebb, mint egy év van hátra.

Ismeretfelújító vizsga kizárólag arra a közlekedési alágazatra és árucsoportra vonatkozóan tehető, amelyre a vizsgázó bizonyítványa érvényes. Amennyiben Önnek még nincs ilyen végzettsége, úgy az alaptanfolyamra kell jelentkeznie.

Jelentkezés feltétele

A jelentkező még érvényes tanácsadói bizonyítvánnyal rendelkezik.

Tanfolyam menete

Órarend szerinti oktatási napokon 08:30 órai kezdéssel.

Vizsga

A hatóság által megjelölt vizsganapon. Sikeres vizsga esetén a vizsgázó hatósági bizonyítványt kap.

Tantárgyak megnevezése

Írásbeli vizsga

Általános ismeretek

Teszt

Közlekedési alágazatokra vonatkozó szabályok

Teszt

2 osztály
(gázok)

Teszt

3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 8 és 9 osztály anyagai

Teszt

Pótvizsga díjak

Pótvizsgára jelentkezés díja: 5.000.- Ft/alkalom, melyet a pótvizsga alkalmával egyszer kell megfizetni. Ezen felül a sikertelen vizsgaelemek után 

  • Teszt vizsga díja:   8.000.- Ft/db

Tantárgyi felmentések

Tantárgyi felmentések nem adhatóak.

Tanácsadás komolyan

Azoknak a cégeknek, akik az ADR hatálya alá tartoznak, ADR tanácsadó alkalmazása kötelező, akkor is, ha fő és akkor is, ha kiegészítő tevékenységeik körébe tartozik a veszélyes áru szállítása, illetőleg tárolása. Így az ADR tanácsadó kiegészítő képzés mindenki számára kedvező lehet, ami a későbbi elhelyezkedést illeti mindenképpen.

A munka sokrétű

Az ADR tanácsadónak több fontos feladatai is van. Egyrészt figyelemmel kíséri, hogy az adott cég betartja-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat, másrészt tanácsot ad a veszélyes áruk szállítására és tárolására vonatkozóan. Éves jelentéseket kell írniuk egyrészt az adott vállalkozás vezetői, másrést az illetékes hatóságok felé. Ezeket egyébként öt évig meg is kell őrizni, és kérésre az illetékes hatóság felé bemutatni. Szintén jelentést kell írni a KSH számára. Kiemelten fontos a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartatása, és a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelmények figyelembe vétele.

Precíz ellenőrzés

Talán ki sem kell emelni, hogy mennyire lényeges a veszélyes áruk szállítására, illetőleg rakodására használt felszerelések ellenőrzése. A munkabiztonságot és a szállítandó anyagok sérülésmentességét ugyancsak szigorúan kell ellenőriznie az ADR tanácsadónak. Ha mégis baleset következne be, akkor a tanácsadó feladata annak okának a felderítése, az esetleges szabálytalanságok felkutatása. Természetesen ebben az esetben is jelentéseket kell készíteni.

Alkalmazottak és alvállalkozók

Szintén az ADR tanácsadó feladati közé tartozik, annak ellenőrzése, hogy az alkalmazottak megfelelő oktatást kapnak-e, tisztábban vannak-e faladataikkal. Az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor, igénybevételekor is elengedhetetlen az ADR tanácsadó bevonása, hiszen számos jogszabálynak kell megfelelni. A teljesség igénye nélkül az ADR tanácsadó feladata járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések ellenőrzése is.

  • ADR Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ismeretfelújító 100 000 Ft Jelentkezés