Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó tanfolyam

Indul: 2024. július 22.
Befejezés: 2024. július 24.

Ismertető

A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 7§., és az 1. sz. Melléklet Melléklet előírásainak megfelelő szaktanfolyam.

A tanfolyam elvégzése akkor szükséges, ha olyan (társas vagy egyéni) vállalkozást kíván alapítani, vagy ilyen vállalkozásnál vezetői munkakört szeretne betölteni, ahol taxaméter nélküli személygépkocsival vagy taxaméterrel felszerelt személygépkocsival folytatnak
személyszállítói vállalkozói tevékenységet.

Két tanfolyam összevonásra került

Korábban a személyszállító - és a taxis vállalkozói vizsga két különálló tanfolyam volt és csak a választott típusban dolgozhatott az ember.

Mivel személygépkocsis személyszállítás sokban hasonlít a taxizáshoz, ezért két tanfolyamunk a személytaxis vállalkozó ás a személyszállító vállalkozó tanfolyam mostantól összevonásra került. Tehát a taxis vállalkozói vizsga megszerzésével Ön mostantól személyszállító vállalkozóként is dolgozhat.

A személygépkocsis személyszállító vállalkozás olyan gépkocsival történik, amelyben nincs taxióra. A taxióra hiánya miatt a tevékenységnek kapcsolódnia kell valamely szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, egészségügyi, oktatási, rendezvényszervezési, vagy parkoló üzemeltetési tevékenységhez. Közös néven ezeket főszolgáltatásnak hívják. Ezzel szemben a taxis vállalkozói vizsgával arra is jogosultságot szerez, hogy taxis vállalkozóként dolgozzon.

Jelentkezés feltételei

A tanfolyam elvégzésének feltétele: nincs.

Szükséges okmányok

  • személyi igazolvány,
  • lakcímbejelentő kártya,

Tanfolyam menete

A tanfolyam három (3) egymást követő napon, 09:00 órai kezdéssel indul. A tanfolyami napokat úgy szervezzük, hogy a Hatóság által kiírt vizsganaphoz alkalmazkodjon.

A tanfolyamon való részvétel kötelező.

Vizsga

A személytaxis- és személygépkocsis személyszállító vállalkozói vizsga az oktatást követően, a hatóság által kijelölt időpontban történik. Sikeres vizsga esetén a vizsgázó hatósági bizonyítványt kap.

Tantárgyak megnevezése

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, adózási ismeretek

Teszt (SZEV)

Nincs

Általános vállalkozói ismeretek

Teszt (SZEV)

Nincs

Vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek

 Teszt (SZEV)Nincs 

A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai

Teszt (SZEV)Nincs

Esettanulmány

ÍrásbeliNincs

Pótvizsga díjak

Pótvizsgára jelentkezés díja: 5.000.- Ft/alkalom, melyet a pótvizsga alkalmával egyszer kell megfizetni. Ezen felül a sikertelen vizsgaelemek után 

  • SZEV-es vizsga díja:   10.500.- Ft/db
  • Esettanulmány vizsga díja: 12.000.- Ft

További ajánlott tanfolyamok

A tanfolyam elvégzését követően -ha a vállalkozás járművét maga kívánja vezetni- személygépkocsis személyszállító gépkocsivezető tanfolyamunkat ajánljuk.

  • Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó tanfolyam 110 000 Ft Jelentkezés