Rakományrögzítés

Indul: Érdeklődjön elérhetőségeinken!

Ismertető

Idézet néhány hatályos jogszabályból:

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

492. § (2) A küldemény berakása a feladót, kirakása a címzettet terheli, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik.

501. § A fuvarozó felelős azért a kárért, amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett.

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

47. § (2) A rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány

c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa;

d) úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék.

A két jogszabályi idézet alapján látható, hogy a fuvarozó és annak képviselője a gépkocsivezető nagy erkölcsi és – vele együtt – anyagi felelősséggel tartozik a rábízott küldeményekért. Amíg az áru felrakása és rögzítése a feladó kötelessége, ezek ellenőrzése a gépkocsivezetőé!

A szakma elhanyagolta a rakományrögzítéssel kapcsolatos ismeretek oktatását. Ennek látható következménye az árukárok számszerű és összegszerű növekedése az utóbbi években. A károkozás financiális következményeit át lehet „hárítani” biztosítással biztosítási társaságokra, de a cégimázsban okozott kárt nem, ezeknek a következményeit csak kitartó, hosszú munkával lehet helyrehozni.

A megsérült, vagy meghalt ember sorsát nem lehet kártérítéssel helyreállítani.

Cégünk ezért döntött úgy, hogy felveszi az oktatási kínálatába a rakományrögzítési ismeretek témakörét. Célunk, hogy a fizika rejtélyesnek tűnő összefüggéseit megértve tudja a résztvevő, hogy mikor mozdul meg a küldemény a platón és mikor nem, és annak milyen következményei lehetnek.

A rakomány mozdulatlansága mellett is nagy hatással lehet a jármű mozgására, stabilitására. A nem megfelelő rakományrögzítés miatt a megmozduló rakomány jelentősen megváltoztatja a jármű-mozgás dinamikáját. Egy borulás, egy ütközés a járműben, illetve járművekben is nagy kár keletkezéséhez vezethet.

Az egynapos Rakományrögzítési ismeretek című képzés tartalmaz elméleti részt, – és ami a legfontosabb – gyakorlatban is bemutatjuk a különböző eszközöket, azok használatának módját, a különböző fajtájú, formájú, tulajdonságú, viselkedésű áruk esetében.

Oktatásunk az MSz-EN 12195-1 magyar és európai szabvány alapján történik. Az elméleti oktatás érthetőségét ábrák, animációk segítik. A rakományrögzítési tanfolyamokat kellő létszám esetén (minimum 5 fő) indítjuk. Elméleti órák száma 4, gyakorlati óráké 2.

A rakományrögzítés nem hatósági vizsgaköteles képzés, a tanfolyam elvégzéséről Tanúsítványt állítunk ki. A tanfolyam elvégzésének feltétele nincs.

  • Rakományrögzítési ismeretek 30 000 Ft