"B" kategória

Indul: Érdeklődjön elérhetőségeinken!

Ismertető

A "B" kategória megszerzése a 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi vezetésére jogosít, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van. Ezt a köznyelv személygépkocsinak, vagy személyautónak hívja, de ide tartoznak még a 3500 kg alatti össztömegű kisteherautók is.

Mit tartalmaz a tanfolyam ára

 • Elméleti (KRESZ) e-learning tanfolyam
 • Gyakorlati vezetés (a jogszabályban foglalt kötelező minimum 29 + 1 óra)
 • Vizsgadíjak (elméleti vizsga díja, forgalmi vizsgadíj)

A tanfolyam díja NEM tartalmazza az Elsősegély tanfolyam- és vizsgadíját. Ezt a kiegészítő képzést megrendelheti, ennek költsége 5.000.- Ft. Az egészségügyi vizsgára jelentkezés a hallgató feladata és költsége.

Jelentkezés feltételei

 • betöltött 16,5 éves életkor
 • minimum alapfokú (8 általános) végzettség igazolása. Figyelem! A beiratkozás feltétele a meglévő bizonyítvány, ahol akár egy másolatot is elfogadunk belőle, de minden tanulónak kötelező bemutatnia az eredeti példányát az első vizsgáján, a vizsga helyszínén!

Jelentkezni online, vagy iskolánkban személyesen lehet.

Beiratkozás

A végleges beiratkozáshoz elengedhetetlen a személyes megjelenés iskolánkban, ahol az alábbi okmányokat fogjuk kérni.

Szükséges okmányok

 • érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 1-es csoportbesorolású egészségügyi alkalmassággal kell rendelkezni, amelyről igazolást a házi/körzeti orvos állít ki
 • A tandíj fizetése történhet egy összegben vagy részletfizetéssel, készpénzben (bankkártya) vagy átutalással is.

Tanfolyam menete

Elméleti órák (KRESZ tanfolyam)

Ez az első lépés a beiratkozás után. A tanulónak el kell sajátítania az elméleti ismereteket, mielőtt a gépjármű kormánya mögé ülhetne. Ez kétféleképpen valósulhat meg.

E-learning oktatás

A tanuló egyéni haladási ütemétől függ, a vizsgára bocsátás feltétele a tananyag maradéktalan teljesítése. Ezt a rendszer által kiállított igazolás bizonyítja.

Tantermi oktatás

 • Közlekedési alapismeretek (16 óra),
 • járművezetés elmélete (8 óra),
 • szerkezeti-és üzemeltetési ismeretek (4 óra).

Együttes óraszám 28 óra. Az elméleti tanórák 45 percesek.

Az elméleti képzések közül jelenleg csak az e-learning oktatás választható.

Elméleti (KRESZ) vizsga

Ez a második lépés a jogosítvány megszerzése felé. Miután az elméleti oktatásnak vége, a tanulónak vizsgáznia kell a tanultakból.

Vizsgára bocsátás feltételei

 • a tanfolyamra történő felvétel (jelentkezés és beiratkozás résznél felsorolt dolgok) feltételeinek teljesítése
 • a 17. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb a tanuló,
 • érvényes orvosi alkalmassági igazolás (kivéve, ha tanuló már rendelkezik orvosi engedélyhez kötött vezetői engedéllyel
  az első elméleti vizsgáig a tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el
 • a szolgáltatás ellenértékeként befizetett tandíj részlet és vizsgadíj

Az elméleti tanfolyam kezdetétől (online elméleti képzés esetén az első belépés időpontja) számított 9 hónapon belül a tanulónak egy elméleti (KRESZ) vizsgán kell részt vennie, és szintén az elméleti (KRESZ) tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül pedig sikeresen kell teljesítenie azt. Az első elméleti vizsga időpontot a képző szerv intézi a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál, a továbbiakat (amennyiben sikertelen volt az első vizsga) pedig már a tanuló is intézheti.

Amennyiben 12 hónapon belül nem sikerül a tanulónak sikeres vizsgát tennie, úgy a jogszabály alapján a teljes elméleti tanfolyamot meg kell ismételni!

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételeit a 24/2005 (IV.21.) GKM. rendelet II. pontjának (A közúti járművezetők képzése) 10.§-a szabályozza.

Hiányzások pótlása

Az elméleti oktatásról való hiányzás esetén pótfoglalkozáson kell részt venni. A hiányzó foglalkozások pótlása az elméleti vizsga feltétele. A jelenléti ívet minden oktatási alkalommal kötelező aláírni, ennek hiányában a tanuló nem jelenthető elméleti vizsgára.

Gyakorlati órák

A harmadik lépés a gyakorlat. Ekkor már a tanuló az elméleti tudás birtokában, egy sikeres KRESZ vizsgával a háta mögött, végre “a volán mögé ülhet”.

A gyakorlati képzés csak akkor kezdhető meg, ha a tanuló a kategória összes elméleti tárgyából sikeres vizsgát (KRESZ vizsga) tett. A gyakorlati képzés alatt teljesítenie kell a kötelező minimumot, amelyet a jogszabály előír:

 • A kötelező minimum vezetési óraszám 29 óra
 • A kötelező minimum vezetési menettávolság 580 km

A gyakorlati tanórák 50 percesek. Természetesen a kötelező minimumon felül is vezethet a tanuló, pótórák keretén belül, melynek áráról érdeklődjön elérhetőségeinken.

Választható gépkocsitípusok

 • Renault clio
 • Honda jazz
 • Honda civic
 • Peugeot 307

Tantárgyi felmentések

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. A mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Hiányzások pótlása

A gyakorlati oktatásról való távollét, a megbeszélt időpont előtt legkésőbb 24 órával lemondható. Az igazolatlan távolmaradás pótóra befizetésének kötelezettségével jár.

Gyakorlati vizsga

Ez már a negyedik lépés, úgymond “az utolsó 100 méter”.

A sikeres elméleti (KRESZ) vizsgától számított 2 év áll rendelkezésre a gyakorlat (forgalmi vizsga) befejezésére.

Vizsgára bocsátás feltételei

 • kötelező minimum óraszámok teljesítése
 • kötelező minimum menettávolság teljesítése
 • a vizsga napjáig betöltött 17. életév

Az a hallgató, aki 5 alkalommal sikertelen forgalmi vizsgát tett az adott járműkategóriában, csak a jogszabályban előírt pályaalkalmassági vizsgálat után folytathatja a vizsgáit (PÁV IV.).

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeit 24/2005. (IV.21.) GKM. rendelet II. pontjának (A közúti járművezetők képzése) 11.§-a szabályozza.

Jogosítvány kiváltása

Ha a fenti lépéseken sikeresen túljutott a tanuló, és sikeres forgalmi vizsgát tett, akkor ez az utolsó teendő, amit el kell végeznie, hogy kézhez kapja a plasztikkártyát és hivatalosan is vezethessen közutakon.

Nincs más teendő, mint 3 munkanappal a forgalmi vizsga után elmenni egy közeli Kormányablakba és elkészíttetni a járművezetésre jogosító "jogosítvány" plasztikkártyát. Ehhez szükséges néhány okiratot is magunkkal vinni:

 • orvosi alkalmassági vélemény, vagy már meglévő érvényes vezetői engedély
 • közúti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolvány
 • felmentések alapjául szolgáló okirat
 • személyazonosságot igazoló okirat
 • lakcímkártya

Gratulálunk!

 • "B" kategóriás tanfolyam 365 000 Ft

5 véletlenszerűen választott blog-cikkünk a kategóriában